mgr Arkadiusz BUCZYŃSKI

                 

 

Mgr Arkadiusz Buczyński

 

e-mail: a.buczynski@uksw.edu.pl

 

 

 

Specjalizacja:

biologia środowiskowa

Funkcje:

stanowisko – specjalista ds. technicznych

Magisterium:

„Straty jaj w koloniach mewy pospolitej (Larus canus) na Wiśle – znaczenie trzeciego jaja w lęgu” (2000)

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

  • Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców - 2011-2016,  nr N N304 138540 (wykonawca);
  • Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja - 2011-2014,  nr POIS.05.01.00-00-325/10.00 (koordynator logistyczny w terenie);
  • Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle - 2010, Projekt finansowany przez Ekofundusz (wykonawca);
  • Ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp Środkowej Wisły - 2008–2009, Projekt finansowany przez Ekofundusz (wykonawca);
  • Ochrona awifauny wysp środkowej Wisły - 2005–2006, Program Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska GEF SGP (wykonawca);
  • Bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Larus canus): obserwacje behawioralne, eksperymenty i analizy - 2004–2007, nr 2P04F02826 (główny wykonawca);
  • Krótko- i długoterminowe  konsekwencje zwiększonych inwestycji rodzicielskich na etapie składania i wysiadywania jaj u mewy pospolitej (Larus canus) – eksperymenty -2000–2004, nr 6P04F03119 (główny wykonawca).

Najnowsze publikacje:

  • Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2013. The impact of hydrotechnical facilities on island avifauna: a case study of the middle Vistula River. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 11: 93-109.
  • Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2012. Co zagraża ptakom środkowej Wisły: diagnoza, skutki i czynne działania ochronne. W: Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły. Praca zbiorowa pod red. J. Pająkowskiego. Wyd. I, Tom I: 74–78.
  • Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2011. Awifauna wodno-błotna środkowej Wisły w okresie lęgowym: wpływ działalności człowieka na rozmieszczenie, liczebność i bogactwo gatunkowe. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 9: 67–86.

 

Polski