dr Anna AUGUSTYNIUK-KRAM

 

 

 

Dr Anna Augustyniuk-Kram

 

e-mail: a.kram@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja:

nauki biologiczne, mikrobiologia środowisk, grzyby owadobójcze i biologiczne metody zwalczania szkodników

Funkcje:

 • pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. promocji i kontaktów ze szkołami,
 • członek komisji Rekrutacyjnej WFCh.

Magisterium:

„Rozrodczość żyworódki Viviparus viviparus L. w środkowym i dolnym biegu rzeki Narew” (1997).

Doktorat:

„Różnorodność genetyczna i aktywność biologiczna grzybów owadobójczych Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin i Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin w wybranych środowiskach” (2005).

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • Monitoring zanieczyszczenia środowiska życia mieszkańców Warszawy oparty na biologicznej i chemicznej analizie kurzu w pomieszczeniach zamkniętych (MONIT), 2003-2005, nr 248/05/2003/G zlecony przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (wykonawca),
 • Różnorodność biologiczna: geneza i funkcje, 2003-2006, nr PBZ-KBN-087/P04/2003 - wykonawca zadania badawczego „Różnorodność modelowych zespołów organizmów glebowych”,
 • Gatunki obce w Antarktyce, 2007-2011, projekt badawczy specjalny IV Międzynarodowego Roku Polarnego w ramach międzynarodowego projektu EBA-SCAR (Evolution and Biodiversity in Antarctica), nr IPY/27/2007, kierownik zadania badawczego „Analiza propaguli grzybów”,
 • Ekosystem leśny na gruntach porolnych – ocena skuteczności wybranych zabiegów rekultywacyjnych po 30 latach od ich zastosowania w borach sosnowych Polski pn-zach., 2011-2014, grant Lasów Państwowych; wykonawca zadania badawczego „Aktywność enzymatyczna gleb oraz respiracja gleby ex situ”.

Najnowsze publikacje:

 • Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A., (2013), Alien invertebrates transported accidentally to the Polish Antarctic Station on cargo and fresh foods, „Polish Polar Research” 34 (1): 55-66.
 • Augustyniuk-Kram A., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., (2013), An analysis of fungal propagules transported to the Henryk Arctowski Station, „Polish Polar Research” 34 (3):269-278.
 • Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A., (2013), Presja gatunków obcych na lądowe ekosystemy Antarktyki, „Kosmos” 62 (3): 351-358.
 • Augustyniuk-Kram A., Mazurkiewicz I., Kram K.J., Uss G., (2013), Struktura gatunkowa grzybów owadobójczych w glebie rezerwatu Jata [Species structure of entomopathogenic fungi in the soil of Jata Nature Reserve], „Sylwan” 157 (8): 572-577.
 • Augustyniuk-Kram A., Dmowska E., (2013), Spectrum and Concentration of Culturable Fungi in House Dust from Flats in Warsaw, Poland, „Aerosol and Air Quality Research” 13 (5): 1438-1447.
 • Lityńska-Zając M., Chwedorzewska K., Olech M., Korczak-Abshire M., Augustyniuk-Kram A., (2012), Diaspores and phyto-remains accidentally transported to the Antarctic Station during three expeditions, „Biodiversity and Conservation” 21: 3411-3421.
 • Augustyniuk-Kram A., Popowska-Nowak E., (2012), Kierunki aktualnych i przyszłych badań nad grzybami owadobójczymi – pasożytnictwo grzybów na owadach w teorii i praktyce, w: Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce, (red.) I. Skrzecz, A. Sierpińska, Instytut Badawczy Leśnictwa, s. 201-213.
 • Augustyniuk-Kram A., Kram K. J., (2012), Entomopathogenic Fungi as an Important Natural Regulator of Insect Outbreaks in Forests (Review), in: Forest Ecosystems – More than Just Trees, (eds.) J.A. Blanco, Y.-H. Lo, INTECH, Rijeka, pp. 265-294.
 • Augustyniuk-Kram A., (2012), Rolnictwo ekologiczne a właściwości gleby i jej różnorodność biologiczna, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 10 (1): 45-63.

 

Polski