X

Mapa stron i Witryn:

 Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW poprzednio

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

 

DZIEKAN

Ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW

a.swiezynski@uksw.edu.pl

środa, godz. 13.00-15.00  (pok. 212 - wejście przez sekretariat)

 

PRODZIEKAN DS. DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I FINANSÓW

...

poniedziałek, godz. 10.00-12.00  (pok. 213)

 

PRODZIEKAN DS. OGÓLNYCH I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

...

wtorek, godz. 11.00-13.00  (pok. 214)

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I BIEŻĄCEJ OBSŁUGI STUDIÓW

...

wtorek, godz. 15.00-17.00  (pok. 210)

 

SEKRETARIAT DZIEKANA WFCh

mgr Helena Syldatk

h.syldatk@uksw.edu.pl

 

Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 (budynek nr 23), pokój 301

87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

NIP: 525-00-12-946

REGON: 000001956

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dziekanat studiów stacjonarnych WNHiS i WFCh

tel. +48 22 56 96 807

fax +48 22 56 96 814

centrala +48 22 561 88 00

wfch@uksw.edu.pl

Godziny pracy dziekanatu dla studentów:

poniedziałek: 10:00 - 13:00

wtorek: 11:00 - 14:00

środa: 11:00 - 14:00

czwartek: 10:00 - 12:00

piątek: dziekanat nieczynny

 

Uwaga: Podstawowa strona administracyjno-naukowa Instytutu Ekologii i Bioetyki
opiera się na dwóch witrynach znajdujących się pod następującymi adresami:

ieib.uksw.edu.pl/ (witryna informacyjna - sub-domena UKSW)

ceie.edu.pl/ (witryna naukowo-edukacyjna - domena dedykowana)

 

Pozostałe witryny tematyczne Instytutu Ekologii i Bioetyki to, między innymi:

ecology-institute.uksw.edu.pl/ (podstawowe informacje IEiB w języku angielskim)

meteo-uksw.edu.pl/ (witryna projektu Meteo - stacja pomiarowa)

ekologia.uksw.edu.pl/ (witryna studiów podyplomowych)

seib.uksw.edu.pl/ (witryna czasopisma naukowego IEiB)

 

Administrator IT Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

dr Jan Sandner

tel. +48 22 3809662

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

powstaje w miejsce

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Dziekanat studiów stacjonarnych

WFCh

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 (budynek nr 23), pokój 301.

tel. +48 22 56 96 807

fax +48 22 56 96 814

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska CEiE na UKSW | Ver.2.0

©2002-2020 Copyright CEiE-UKSW | All Rights Reserved | Powered by Sandner