Nowe specjalności

w Instytucie Ekologii

i Bioetyki

Czytaj więcej

2002-2019

Instytut Ekologii i Bioetyki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia powstałej w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.

 

Więcej o historii IEiB

Studia na kierunku ochrona środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki dostarczają niezbędnej wiedzy koniecznej do zrozumienia procesów fizykochemicznych kształtujących środowisko przyrodnicze, a także wzajemnych relacji zachodzących, między biotycznymi oraz abiotycznymi elementami składowymi środowiska przyrodniczego, w tym przede wszystkim relacji człowiek-środowisko.

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB WFCh na UKSW | Ver.1.2

©2018 Copyright IEiB | All Rights Reserved | Powered by Sandner