AKTUALNOŚĆI INSTYTUTU

 

Ekoedukator - praca dla studentów ochrony środowiska

Drodzy Studencji,

Zachęcamy do skorzystania z oferty pracy, którą proponuje Atmoterm w charakaterze Ekoedukatora.

Zasadniczym zadaniem jest przekazywanie informacji na temat ogólnych zagadnień związanych z niską emisją i jakością powietrza oraz o możliwości uzyskania przez mieszkańców Warszawy wsparcia w wymianie źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Pracodawca zapewnia umowę cywilno-prawną, a praca może być jednocześnie formą zdobycia i zaliczenia praktyki zawodowej.

Więcej informacji: [pobierz]

Polski

Podsumowanie konferencji "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" w liczbach

 

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu"

(UKSW - Warszawa, 12.04.2018)

 

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2018 konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" była poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Las dla człowieka - człowiek dla lasu". Współorganizatorem tegorocznej konferencji był Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Kampinoski Park Narodowy (KPN). Celem konferencji było stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazaniu znaczenia wzajemnych zależności lasu i człowieka.

 

 

Więcej informacji o Konferencji:

Polski

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus + w roku akad. 2018/2019

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji dodatkowej na rok akademicki 2018/19 w ramach programu Erasmus +

 

Terminarz rekrutacji:

  • 12.04.-11.05.2018 do godz. 23:59 – składanie wniosków aplikacyjnych w USOSweb
  • 15-18.05.2018  – egzaminy językowe
  • 24.05.2018, godz.10:30, sala 1901 – rozmowa kwalifikacyjna
  • 28.05.2018 – zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników na stronie Wydziału

Polski

Certyfikat jakości "Studia z Przyszłością" dla ochrony środowiska II stopnia

 

 

Jest nam niezmiernie miło, że w trzeciej edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" prowadzony w naszym Instytucie kierunek studiów ochrona środowiska II stopnia uzyskał akredytacyjny certyfikat jakości.

 

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego. 

 

Polski

Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Drodzy Studenci,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje cykl letnich praktyk zawodowych „Praktyki u Marszałka”.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami: [otwórz]

Polski

Oferty pracy Ministerstwa Środowiska w związku z organizacją Szczytu Klimatycznego (COP24)

Szanowni Państwo,

na stronie Ministerstwa Środowiska pojawiły się ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w Zespole Szczytu Klimatycznego COP24 w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej.

  • Starszy specjalista do spraw organizacji COP24 (DZMstsp18/2018): [pobierz]
  • Specjalista do spraw organizacyjnych (DZMsp19/2018): [pobierz]
  • Specjalista do spraw organizacyjnych aspektów COP24 (DZMsp20/2018): [pobierz]

Kandydaci, którzy wygrają nabór wezmą udział w organizacji najważniejszego globalnego forum poświęconemu polityce klimatycznej: 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), które odbędzie w Polsce w grudniu 2018 r. 

Polski

Patronat Instytutu nad LO im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu

 

 

W dniu 28 marca br. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Instytut Ekologii i Bioetyki objął patronatem Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Z tej okazji dr Ewa Jancewicz - dyrektor LO wraz z liczną reprezentacja uczniów wraz ze swoimi nauczycielami gościli w murach naszej uczelni.

Uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratoria dydaktyczne i naukowe w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych i uczestniczyć w przeprowadzonych dla nich warsztatach. Uczniowie zapoznali się również z ofertą dydaktyczną Instytutu i z działalnością Koła Naukowego Przyrodników. 

 

Polski

Inauguracja Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

26 marca br. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim miała miejsce doniosła uroczystość inauguracji "Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)". W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sławomir Mazurek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska), prof. Maciej Nowicki (były minister środowiska oraz prezes fundacji EkoFundusz), prof. Sławomir Ratajczak (Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO).

REC Warsaw zostało powołane przez United Nations University w Tokyo.

 

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW jest jednym z podmiotów tworzących RCE Warsaw Metropolitan. Instytutowymi koordynatorami programu są ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski oraz dr Agnieszka Klimska.

Polski

Nowa publikacja pod redakcją J. Tomczyka, Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku.

Tak rozległe spektrum czasowe daje bogatą informację o przemianach natury biologicznej i kulturowej, co nie zdarza się często w tego typu opracowaniach. Wiele istotnych informacji o kondycji biologicznej populacji z Radomia wnoszą analizy odontologiczne. Zarówno badania próchnicy zębów, chorób przyzębia, jak i hipoplazji szkliwa, są wykonane nad wyraz rzetelnie, przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych.

Książka jest zwieńczeniem realizowanego przez dr. hab. J. Tomczyka projektu NCN.

 

Polski

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW jednym z założycieli Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)

Miło jest nam poinformować, że 4.12.2017 r. United Nations University w Tokyo powołał do życia Warszawskie Metropolitarne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

 

 

Inicjatorem powstania tej instytucji jest Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW, które wraz z kilkoma warszawskimi uczelniami, urzędami samorządowymi oraz innymi instytucjami wystąpiło do Institute for the Advanced Study of Sustainability na United Nations University o utworzenie centrum edukacyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju w Warszawie.

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW jest jednym z podmiotów tworzących RCE Warsaw Metropolitan.

Nasze Centrum jest jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Europie Środkowej, dzięki czemu Polska jest reprezentowana w Global RCE Network Education for Sustainable Development. Cieszymy się, że działania Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju zostały dostrzeżone i docenione w postaci zaproszenia nas do grona inicjującego powstanie RCE Warsaw Metropolitan. Mamy nadzieję, że zinstytucjonalizowanie działań na polu promocji idei zrównoważonego rozwoju stworzy nam nowe możliwości prowadzenia badań i działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego w naszym regionie.

Polski

Strony