Nowe specjalności

w Instytucie Ekologii

i Bioetyki

Czytaj więcej

2002-2019

Instytut Ekologii i Bioetyki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia powstałej w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.

 

Więcej o historii IEiB

Studia na kierunku ochrona środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki dostarczają niezbędnej wiedzy koniecznej do zrozumienia procesów fizykochemicznych kształtujących środowisko przyrodnicze, a także wzajemnych relacji zachodzących, między biotycznymi oraz abiotycznymi elementami składowymi środowiska przyrodniczego, w tym przede wszystkim relacji człowiek-środowisko.

 Konferencje, sympozja, seminaria Organizowane przez IEiB w roku akademickim 2018/2019

 

Zarządzenia, ogłoszenia IEiB

dla kierunku "Ochrona środowiska" w roku akademickim 2018/2019

 

Zarządzeniem Pani dziekan prof. dr hab. Anny Latawiec

 

Powołany został Ośrodek Projektowy WFCh. Ośrodek Projektowy będzie pełnił funkcję pomocniczą wobec zespołów realizujących projekty przynależne do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Składa się z centrów grupujących pokrewne projekty, którymi kierują koordynatorzy. Celem powołania Ośrodka Projektowego WFCh jest usprawnienie działań podejmowanych w związku z realizacją projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych przez WFCh. Obecnie Ośrodek Projektowy składa się z dwóch centrów: Centrum Psychologii Stosowanej oraz Centrum Ekologii. Wraz z pozyskiwaniem i realizacją nowych projektów będą tworzone kolejne centra.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus +

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus +.

 

Harmonogram rekrutacji:

Rejestracji wniosków w USOSweb do 11 października 2018 r. godz. 23:59.

Egzaminy językowe 15-22 października 2018

Rozmowy kwalifikacyjne 22-25 października 2018

Ogłoszenie wyników 26 października 2018

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB WFCh na UKSW | Ver.1.1

©2018 Copyright IEiB | All Rights Reserved | Powered by Sandner