AKTUALNOŚĆI INSTYTUTU

 

Rejestracja na przedmioty (22-26 września 2017)

Szanowni Studenci,

Od 22 września 2017 r. (godz. 9.00) rusza I tura rejestracji w systemie usosweb na przedmioty.

Na przedmioty można się rejestrować do 26 września 2017 r. (godz. 23.59).

Harmonogram rejestracji dostępny jest na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM STUDIÓW (wykazem przedmiotów).

Przypominamy, że:

  • studenci 1 roku studiów I-go stopnia nie rejestrują się samodzielnie na zajęcia;
  • studenci 2 roku studiów I-go stopnia rejestrują się na seminarium licencjackie od semestru drugiego (letniego);
  • studenci 1 roku studiów II-go stopnia rejestrują się na seminarium magisterskie od semestru drugiego (letniego). 
Polski

Informacja dla studentów "Sustainability Study"

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z wymogami dla studentów specjalizacji Sustainability Studies:


W razie pytań prosimy kontaktować się z koordynatorem studiów - dr Dominiką Dzwonkowską: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Erasmus + (rekrutacja na semestr letni 2017/2018)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ruszyła rekrutacja programu Erasmus + na semestr letni 2017/18.

Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji:

18.09. - 10.10.2017 - składanie przez studentów wniosków w USOSweb - I etap rekrutacji

17-19.10.2017- egzaminy językowe – II etap rekrutacji

26.10.2017, godzina 11:00, pokój 1901 – rozmowy kwalifikacyjne - III etap rekrutacji

26.10.2017 - Zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.

Polski

Jednodniowa wizyta studyjna na Norweskim Uniwersytecie Przyrodniczym (Ås, Norwegia) - wrzesień 2017

 

 

Udział w wizycie wzięło trzech pracowników IEiB - dyrektor Instytutu dr hab. Jacek Tomczyk, dr Dominika Dzwonkowska i dr Krassimira Ilieva-Makulec.

Program wizyty zawierał spotkania z władzami (Dziekanem prof. Sjur Baardsen oraz prodziekanem ds. badań prof. Jan E. Vermaat) i pracownikami Wydziału Nauk o Środowisku i Zarządzaniu Zasobami Naturalnymi oraz zwiedzanie infrastruktury (m.in. laboratoriów, sal wykładowych, biblioteki, centrum edukacji) uniwersytetu.

W czasie spotkań każda ze stron przedstawiła problematykę prowadzonych badań naukowych oraz swoja ofertę programów edukacyjnych. Dyskutowano nad możliwościami współpracy zarówno w sferze naukowo-badawczej, jak i w sferze kształcenia i szkolenia w tym wymiany stypendialnej w ramach programu Erasmus.

Polski

Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku ochrony środowiska oraz studentów nowo przyjętych - UKSW, 28.09.2017

Drodzy Studenci,

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku ochrony środowiska oraz studentów nowo przyjętych na wyższe lata studiów w naszym Instytucie w dniu 28 września 2017 (czwartek) o godz. 9:30 - budynek nr 23, sala 105-106 (kampus przy ul. Wóycickiego).

Po zakończeniu spotkania będzie możliwość podpisania umów i odebrania legitymacji studenckich. (Podpisanie umowy jest warunkiem rozpoczęcia studiów).

Obecność na spotkaniu i udział w szkoleniach są obowiązkowe.

Polski

"Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" (red. R. F. Sadowski, Z. Łepko)

Miło nam poinformować, że ukazała się publikacja pt. Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland  (red. R. F. Sadowski, Z. Łepko).

 

 

Publikację tworzy 8 części:

- Ewolucja idei zrównoważonego rozwoju

- Epistemologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

- Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

- Edukacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju

- Instrumenty zrównoważonego rozwoju

- Zrównoważona gospodarka i społeczeńśtwo - podejście sektorowe

- Zrównoważona gospodarka i społeczeńśtwo - podejście horyzontalne

- Środowisko przyrodnicze

 

W każdej części znajdują się artykuły wybitnych naukowców i specjalistów zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju_PDF

Więcej informacji: https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1643134

Polski

Stacja meteorologiczna w IEiB

 

Miło nam poinformować, że Instytut Ekologii i Bioetyki uruchomił stację meteorologiczną.

Stacja monitoruje podstawowe pomiary (wilgotność, temperatura, prędkość wiatru). Docelowo stacja zostanie wzbogacona o aparaturę monitorującą kolejne parametry powietrza.

Opiekunem stacji jest dr Jan Sandner. Dane są aktualizowane i przekazywane online, będą również gromadzone na serwerach Laboratorium Geologiczno-Hydrologicznego i GIS.

Aktualne dane ze stacji widoczne są na stronie online http://ieib.edu.pl/stacja-meteo-ieib-uksw.

Polski

UWAGA WAŻNE! Deklaracja przystępienia do specjalizacjiSzanowni Studenci,

W związku z wprowadzeniem od nowego roku akademickiego specjalizacji na kierunku ochrona środowiska, są Państwo proszeni o wypełnienie formularza: Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji na Poziomie Studiów Licencjackich lub Magisterskich.
Formularz deklaracji zapisu na specjalizację znajduje się poniżej. Można go też pobrać z zakładki "Studenci" - "Procedura wyboru specjalizacji".

Uzupełniony i podpisany formularz należy złożyć w dziekanacie do 15.07.2017.
Decyzja Dziekana przypisania do specjalizacji zostanie wydana do 25.07.2017. Informacje o decyzji przydziału do specjalizacji będzie można uzyskać w dziekanacie.

Zachęcamy do zapoznania się z blokami przedmiotów dla konkretnych specjalizacji. Wystarczy wybrać ze strony startowej ikonę "Studia Stacjonarne" lub kliknąć tutaj: specjalizacje i bloki przedmiotów.

 
Do pobrania:

- Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji na Poziomie Studiów Licencjackich
- Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji na Poziomie Studiów Magisterskich

Polski

Nowe władze Koła Naukowego Przyrodników UKSW

Informujemy, że 22 czerwca br. członkowie Koła Naukowego Przyrodników UKSW wybrali nowy Zarząd Koła na rok akademicki 2017/2018.

W jego skład wchodzą:

1. Agnieszka Żelizkowicz - przewodnicząca

2. Kacper Stęplowski - wiceprzewodniczący

3. Milena Brzózka - skarbnik

 Gratulujemy nowemu Zarządowi KNP i życzymy sukcesów w realizacji kolejnych przedsięwzięć!

Polski

Umowa z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Cieszynie

Dnia 20.06.2017 r. Dziekan Wydziału prof. Anna Latawiec podpisała, w imieniu Instytutu Ekologii i Bioetyki, umowę z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie.

Umowa umożliwia między innymi młodzieży licealnej uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych w naszym Instytucie.

 

                    

Polski

Strony

Instytut