W dniu 30-09-2019 Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) został zamknięty. W jego miejsce powstała nowa jednostka akademicka Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Jednostka ta jednocześnie przejęła wszystkie zadania w zakresie edukacji akademickiej realizowane dotychczas przez Instytut Ekologii i Bioetyki.

Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizuje studia dzienne licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe na kierunku "Ochrona Środowiska". CEiE jest w trakcie procesu uruchamiania nowej witryny w innej subdomenie UKSW.

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW dawny Instytut Ekologii i Bioetyki realizuje dwa kierunki studiów o specjalności Ochrona Środowiska jest to Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.