Pracownicy IEiB na Islandii

W dniach 10-14 października 2016 roku przedstawiciele pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz administracji UKSW odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentowali: dr hab. Jacek Tomczyk (Dyrektor Instytutu), dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram, dr Dominika Dzwonkowska, dr Agnieszka Klimska, dr Michał Latawiec, mgr Kamil Karaban; pracowników administracji reprezentowała mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska z Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Uczelnie przyjmującą reprezentowali między innymi: prof. Bjarni D. Sigurðsson, prof. Björn Þorsteinsson (Rektor Uniwersytetu).

 

Zasadniczym celem wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej z indywidualnej na instytucjonalną. Przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk środowiskowych, uznali, że perspektywa humanistyczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie badań empirycznych.

Polski

O Konferencji Naukowej "Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki Laudato Si'"

15 października 2016 roku w Sejmie odbyła się konferencja naukowa pt.  „Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki Laudato Si', w której uczestniczyli naukowcy z Polski i zagranicy, członkowie rządu, posłowie oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

W debacie nie zabrakło głosu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sesji drugiej przewodniczył rektor naszej uczelni, ks. prof. Stanisław Dziekoński, podczas której ks. prof. Waldemar Chrostowski z Wydziału Teologicznego UKSW wygłosił referat pt. „Dary ziemi i rola edukacji w zrównoważonym rozwoju w świetle encykliki Laudato Si'”.

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentowali: prodziekan WFCh dr Grzegorz Embros, prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski oraz ks. Jacek Czartoszewski.

Polski

Konferencja pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" (Warszawa - UKSW, 20.03.2017)

20 marca 2017 r. przypada 30 rocznica ogłoszenia tzw. Raportu Brundtland. Z tej okazji organizujemy międzynarodową konferencję naukową pt. "Theoria  i  praxis  zrównoważonego  rozwoju. 30  lat  od  ogłoszenia  Raportu  Brundtland". Mamy nadzieję, że będzie to ważne wydarzenie, które z jednej strony podsumuje dotychczasowe dokonania w zakresie teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, z drugiej zaś strony wyznaczy dalsze jego perspektywy.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, a obrady będą przebiegały w kilku równoległych sekcjach tematycznych. Szerokiemu zakresowi idei zrównoważonego rozwoju odpowiada różnorodny skład komitetu organizacyjnego konferencji.

Stanowią go: teoretycy z Instytutu

Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praktycy z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz samorządowcy z m. st. Warszawy.

Zapraszamy do udziału w tej konferencji.

Organizatorzy

PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Termin  konferencji: 20 marca 2017 r.

Miejsce: Auditorium Maximum na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Opłaty: udział w konferencji jest bezpłatny

Termin zgłaszania uczestnictwa: 13.03.2017

Zgłoszenie uczestnictwa: wypełnienie formularza (kliknij aby otworzyć formularz)

Kontakt: raport.brundtland@gmail.com

Więcej informacji: znajdą Państwo na witrynie internetowej naszej konferencji: http://tnfs.pl/raportbrundtland

 

Polski

I edycja szkolenia „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2015” – podsumowanie

W dniach 13-14 maja 2016 roku odbyła się na UKSW I edycja szkolenia „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2015”, które przeprowadziła renomowana firma DNV GL.

 

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy i studenci Instytutu Ekologii i Bioetyki, którzy pozytywnie ocenili zrealizowane przedsięwzięcie. Dwudniowe szkolenie obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne, podczas których można było zapoznać się z obowiązującą obecnie normą ISO 14001:2015,  jak i praktyczne ćwiczenia przygotowujące do przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie egzamin i uzyskali certyfikaty uprawniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Kolejne szkolenie z ISO 14001 odbędzie się prawdopodobnie już na początku przyszłego roku akademickiego.

Polski

Europejska Nagroda dla Młodzieży (EYA) - KONKURS DLA STUDENTÓW (zgłoszenie do 15.07.2016)

Studentko, Studencie,

Europejska Nagroda dla Młodzieży (EYA) promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, która przyczynia się do sprostania najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja Waszych osiągnięć w pracach i projektach, w których proponujecie najbardziej innowacyjne rozwiązania, a także młodych przedsiębiorców, wykorzystujących w kreatywny sposób internet i mobilne technologie komunikacyjne.

Efekty Waszej pracy powinny być lub przyczyniać się do powstania ponadprzeciętnych, wartościowych społecznie cyfrowych treści, będących odpowiedzią na cele zdefiniowane przez Radę Europy i strategię Europa 2020.

Możecie zgłaszać swoje projekty w siedmiu kategoriach:

1. Zdrowy tryb życia: odżywianie, ochrona zdrowia

2. Inteligentne uczenie się: edukacja, e-umiejętności, otwarta nauka

3. Łączenie kultur: sztuka, gry i zabawy, różnorodność

4. Ekologia: równowaga energetyczna, mobilność, rozwój miast

5. Aktywne obywatelstwo: free journalism, otwarty rząd, spójność społeczna

6. Zagadnienia finansowe: wiedza na temat finansów, zatrudnienie, inteligentny konsumpcjonizm

7. Otwarta innowacyjność (Open Innovation): dzielenie się efektami swojej pracy i innowacyjnymi rozwiązaniami

Polski

Laboratoria przyrodnicze IEiB

Zapraszamy do zapoznania się z witryną „LABORATORIA PRZYRODNICZE IEiB UKSW” (uksw.ieib.edu.pl), na której zaprezentowane zostały informacje m.in. na temat: misji, badań naukowych, wyposażenia, realizowanych programów edukacji, grantów i projektów naukowych poszczególnych laboratoriów naszego Instytutu.

Polski

Dr hab. JACEK TOMCZYK przewodniczącym warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Z radością informujemy, że dr hab. Jacek Tomczyk, kierownik Zakładu Antropologii Biologicznej IEiB, został wybrany przewodniczącym warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Jest ponadto członkiem Zarządu Głównego PTA.

Polski

Staż naukowy dla studentów w USA (rok akad. 2016/2017)

The Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP)

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja, itp.) zainteresowanych stażem naukowym w USA w roku akademickim 2016-2017 (w placówkach naukowych takich jak University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center i Oklahoma Medical Research Foundation) do składania aplikacji.

Polski

Nagroda IIIst Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla dr. hab. Jacka Tomczyka

Z radością informujemy, że dr hab. JACEK TOMCZYK, kierownik Zakładu Antropologii Przyrodniczej IEiB, otrzymał nagrodę IIIst Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marka Krawczyka za prace z zakresu endodoncji: identyfikacji wczesnych zmian próchnicowych oraz etio-patogenety kamieni miazgowych.

Polski

Zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”

W dniu 9 października 2015 r. studenci drugiego roku IEiB UKSW, specjalność ochrona środowiska, odbyli zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”.
Więcej informacji z mini galerią zdjęć (link poniżej).
http://uksw.ieib.edu.pl/?p=808

Polski

Strony

Instytut